Ενισχυμένες οι αρμοδιότητες του ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή

stefanis.jpg

Ενισχυμένες είναι οι αρμοδιότητες του ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή σύμφωνα με το ΦΕΚ που κυκλοφόρησε στις 9 Αυγούστου 2019 και ορίζει ακριβώς με όλα όσα είναι υπεύθυνος.

Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή του Παναγιώτη, αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδικών μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που προβλέπει το εδάφιο ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995,
όπως ισχύει,

β) καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, τη συγκρότηση και λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων,
παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά και καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες αυτές, τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα enoplos.gr πατώντας εδώ