Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. – Όχι στη χρήση ακατάλληλων υπηρεσιακών οχημάτων

kanadeza.jpg

Όπως είναι γνωστό, η Υπηρεσία, για τις μετακινήσεις του στρατιωτικού προσωπικού, εκτός των άλλων, χρησιμοποιεί και οχήματα γενικής χρήσης, τα οποία εργοστασιακά προορίζονται για μεταφορά υλικών (M/S 290, STEYR 680M3 κλπ), γι’ αυτό άλλωστε διαθέτουν πήγμα (καρότσα).

Τα παραπάνω οχήματα, έχουν δύο (2) θέσεις στην καμπίνα τους (οδηγού – συνοδηγού) εφοδιασμένες με ζώνες ασφαλείας. Οι υπόλοιποι επιβάτες (μεταφερόμενο προσωπικό) κάθονται στο πήγμα των οχημάτων, σε αναδιπλούμενες θέσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν ζώνες ασφαλείας. Το δε πήγμα, δεν διαθέτει ισχυρό κουβούκλιο, αλλά τέντα, ο σκελετός της οποίας δε δύναται να προστατεύσει τους επιβάτες σε περίπτωση ανατροπής του οχήματος.

Η χρήση των παραπάνω μεταφορικών μέσων για μεταφορά προσωπικού, πέρα από το ότι αντίκειται στις διατάξεις του σχετικού και ιδιαιτέρως της παραγράφου 5 του άρθρου 12 (Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες) και της παραγράφου 1 του άρθρου 33 (Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με οδικά οχήματα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται κίνδυνος) κρίνεται επικίνδυνη για τη ζωή των επιβατών σε ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα.

Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωσή μας, προτείνει κατά τη μεταφορά του προσωπικού (πλην ασκήσεων/εκπαιδεύσεων), να μη χρησιμοποιούνται οχήματα γενικής χρήσης τα οποία δεν παρέχουν τη στοιχειώδη ασφάλεια στους επιβαίνοντες. Τουναντίον, να χρησιμοποιούνται κατάλληλα επιβατικά οχήματα, εφοδιασμένα με μέσα που παρέχουν επαρκή ασφάλεια στους επιβαίνοντες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Για τις δε μεταφορές προσωπικού κατά τις ασκήσεις/εκπαιδεύσεις να χρησιμοποιούνται οχήματα γενικής χρήσης, κατόπιν παρεμβάσεων σε αυτά που θα στοχεύσουν στην οδική τους ασφάλεια (ζώνες ασφαλείας, ισχυρός μεταλλικός σκελετός τέντας).

Άρθρο της σελίδας poes.gr