Λοχίας ΕΠ. ΟΠ. επανέρχεται και θα εισπράξει 55.000 ευρώ από το ΓΕΣ

By

euro1-735x459

Απόφαση για Επαναφορά στην Ενεργό του Στρατού Υπηρεσία Υπαξιωµατικού Επαγγελματία Οπλίτη του Στρατού Ξηράς

Την υπ’ αριθµ. 2144/2018 ακυρωτική απόφαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αποφασίζουµε:

Την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, του πρώην ΕΠΟΠ Λχία (ΤΧ) Πραντσίδη Νικόλαου του Εµµανουήλ (ΑΜ:ΕΠΟ08719/11 ή ΣΑ:149/000027/02), κατόπιν και σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 2144/2018 απόφασης του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε την οποία ακυρώθηκε η από 09 Σεπ 15 γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου και η υπ’ αριθµ. Φ.414.4/42/332063/

Σ.8680/24 Σεπ 15 απόφαση του διευθυντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΦΕΚ τ. Γ΄ 999/07 Οκτ 15), µε την οποία εξέπεσε του βαθµού του, µεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη και απολύθηκε.

Ο εν λόγω επαναφέρεται στην ενεργό του Στρατού υπηρεσία από 08 Οκτ 15, ηµεροµηνία που αρχικά είχε τεθεί εκτός Στρατεύµατος.

Η δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των #54.647# ΕΥΡΩ περίπου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2018, επί ΚΑΕ: Οµάδας 0400, οικονοµικού έτους 2018.

Άρθρο της σελίδας enoplos.gr 

Advertisements