Συμπληρώθηκαν 100 ημέρες στυγνής ομηρίας για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς

stratiotikoi_mas

Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλατζης συμπλήρωσαν 100 ημέρες στα χέρια των Τούρκων 
ΕΚΑΤΟ ημέρες συμπλη­ρώνονται σήμερα από τη σύλληψη και την παρά­νομη κράτηση στις φυ­λακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης των δύο Ελλήνων στρατιωτι­κών, του ανθυπολοχαγού Αγγέλου Μητρετώδη και του λοχία Δημήτρη Κούκλατζη, από τουρκική πε­ρίπολο, και κανείς ακόμη δεν γνωρίζει πότε θα απε­λευθερωθούν.
Το καθεστώς Ερντογάν έχει αναγάγει την υπόθε­ση σε καθαρά πολιτικό ζήτημα και ασκεί πιέσεις για ανταλλαγή τους με τους οκτώ Τούρκους στρατιω­τικούς, κάτι που απορρί­πτει η ελληνική κυβέρ­νηση, ενώ το ΝΑΤΟ τηρεί στάση «Πόντιου Πιλάτου» και οι αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ ναι μεν υπάρχουν, αλλά είναι μέχρι στιγμής μηδενικής αποτελεσματικότητας.
Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που είχε διαταχθεί για το τι ακριβώς συ­νέβη την ημέρα της σύλ­ληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις Κα­στανιές του Έβρου ακό­μη δεν έχει ολοκληρωθεί και βεβαίως δεν έχουν δι­απιστωθεί και καταλογι­στεί ευθύνες (αν, βεβαίως, υπάρχουν).
Τα ερωτήματα, δε, αν οι Έλληνες στρατιωτικοί έπεσαν σε ενέδρα Τούρ­κων συνεχίζουν να παρα­μένουν αναπάντητα.
Δεδομένο είναι ότι, ενώ τέτοιου είδους θέματα αντιμετωπίζονταν ως απλά μεθοριακά επεισόδια, οι Τούρκοι με εντολή του Ερντογάν αποφάσισαν να κλιμακώσουν και να προ­χωρήσουν στη σύλληψη και την κράτηση των δύο στρατιωτικών, κατά παρά­βαση του Διεθνούς Δικαί­ου, αφού κρατούνται περισσότερες από 100 ημέ­ρες, χωρίς να τους έχουν αποδοθεί συγκεκριμένες κατηγορίες.