Αυτοί είναι οι μισθοί των Ελλήνων αξιωματικών

aksiwmatikoi

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Επιτελεία που ζητήσαμε την βοήθειά στην «χαρτογράφηση» του θέματος του μισθού των στρατιωτικών, ο πλέον πρόσφατος νόμος που διέπει το μισθολόγιο των στρατιωτικών και στα τρία όπλα, Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό, είναι ο 4472/2017.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό λοιπόν, το ύψος του βασικού μισθού διαμορφώνεται πλέον βάσει της κατάταξης των στελεχών σε μισθολογικές κατηγορίες και μισθολογικά κλιμάκια σε συνάρτηση με το βαθμό, τα έτη υπηρεσίας ή τη θέση τους. Παράλληλα καταργήθηκε το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και λοιπά επιδόματα που προβλέπονταν στην παλαιότερη νομοθεσία και εισήχθησαν νέα. Ο επανακαθορισμός αφορά στις κρατήσεις υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (μετοχικά ταμεία Στρατού, Ναυτικού Αεροπορίας, και οικείοι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοηθείας, πρόνοιας ή χρηματικής αρωγής και κλάδοι οικονομικής ενίσχυσης, νοσηλευτικά ιδρύματα μετοχικών ταμείων Στρατού και Ναυτικού).

Οι κατηγορίες

Υπάρχουν πλέον 4 κατηγορίες, με την τέταρτη να αφορά ουσιαστικά την αστυνομία και για αυτό δεν θα την εξετάσουμε στο παρόν άρθρο.

Στην πρώτη κατηγορία είναι τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών. Επίσης, στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δεύτερη κατηγορία είναι για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις σχολές Υπαξιωματικών, για τους αξιωματικούς που διέπονται από τον νόμο 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην τρίτη κατηγορία είναι τα στελέχη με προέλευση από Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.), Εθελοντές Μακράς Θητείας  (Ε.Μ.Θ.) και Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.).

Ο βασικός μισθός

Ο βασικός μισθός χωρίς να υπολογίζουμε τις κρατήσεις ξεκινά από τα 939 ευρώ για τα χαμηλότερα κλιμάκια και φτάνει μέχρι τα 4.200 για τα υψηλότερα. Με βάση την σχετική νομοθεσία λοιπόν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχει βασικό μισθό εφόσον προέρχεται από την πρώτη κατηγορία, 4.200 ευρώ με 34 έως και 40 έτη υπηρεσίας και ο νέος μόνιμος στρατιώτης, σμηνίτης, ναύτης στο πρώτο pay check δικαιούται να λάβει 939 ευρώ. Υπενθυμίζουμε χωρίς τις κρατήσεις…

Τα επιδόματα

Πέρα από το βασικό μισθό παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα: Οικογενειακή παροχή και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας. Στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αυτό το ποσό είναι της τάξης των 500 ευρώ ενώ για τον στρατιώτη, ναύτη, σμηνίτη αυτό είναι στα 105 ευρώ.

Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα 55 ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς τέκνα ή έχουν τέκνα, για τα οποία, όμως, δεν καθίστανται δικαιούχοι της οικογενειακής παροχής. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της προαναφερόμενης οικογενειακής παροχής, το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 115 ευρώ, ανεξάρτητα του εάν τα εν λόγω στελέχη είναι άγαμα ή τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.

Η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο σε περίπτωση συζύγων που είναι και οι δύο εν ενεργεία.

Σε αυτά τα ποσά προβλέπεται από τον σχετικό νόμο επίδομα θέσης ευθύνης που ορίζεται στα 550 ευρώ για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και 30 ευρώ για ένα Ταγματάρχη που είναι ο κατώτερος βαθμός που εμφανίζει ο σχετικός πίνακας του νόμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων.

Επιπλέον, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στους Νομούς Έβρου Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στους ένστολους της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι στη Σκύρο, χορηγείται, από την αρχή του 2017, μηνιαίο επίδομα ύψους 100 ευρώ.

Τα επιδόματα όπως των ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, θέσης ευθύνης, ειδική; αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, νυχτερινό και το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίων, δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου όπως το πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα news.gr πατώντας εδώ