Σχετικά με τα Αναδρομικά των Αποστράτων…

apostratoi.jpg

Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Νικόλαος Ζαρκάδας

Τελευταία, παρουσιάζονται στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύματα με τον ευφάνταστο τίτλο «Διπλά Αναδρομικά στους Απόστρατους».

Ο τίτλος είναι παραπλανητικός και ευφάνταστος, διότι στο δημοσίευμα αναλύονται οι εκκρεμότητες των δικαστικών αποφάσεων, ήτοι του Συμβουλίου της Επικρατείας {ΣτΕ} και του Ελεγκτικού Συνεδρίου {Ε.Σ.}.

Στις γραμμές που ακολουθούν περιγράφονται λίαν περιληπτικά οι δικαστικές εκκρεμότητες.

Το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού αποφάνθηκε ότι «οι διατάξεις των παραγράφων 31-33 και 37 του Ν.4093/2012 {ΦΕΚ 222Α΄} με τις οποίες καθορίζεται ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των στρατιωτικών {Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας} είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες… Συνεπώς οι αποδοχές τους πρέπει να επανέλθουν, όπως είχαν την 31.7.2012».

Μετά την παραπάνω απόφαση με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 {ΦΕΚ 246Α΄} αποκαταστάθηκαν οι αποδοχές των στρατιωτικών και οι συντάξεις των αποστράτων σε ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο δε 50% παραμένει σε εκκρεμότητα. Τελευταία, με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβούλιο της Επικρατείας καθορίστηκε ως χρόνος συμμόρφωσης – εκτέλεσης χρονική περίοδος οκτώ μηνών, ήτοι μέχρι 23 Οκτωβρίου 2018. Συνεπώς αποκαλύπτεται η πρώτη πηγή αναδρομικών, πλην όμως η αναμονή συνεχίζεται, χωρίς να απαιτείται ουδεμία ενέργεια εκ μέρους των συνταξιούχων αποστράτων στρατιωτικών.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα staratalogia.blogspot.gr πατώντας εδώ