Πρόσω ολοταχώς για νέες φρεγάτες

Fr-_main-630x354.jpg

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τους Γάλλους για την απόκτηση 2+2 FREMM. Η εναλλακτική πρόταση για προμήθεια των πιο σύγχρονων (τύπου «Belh@arra»), των οποίων το κόστος είναι σαφώς μικρότερο, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί.
Ξεκίνησαν ήδη από τη Δευ­τέρα 12 Φεβρουάριου οι συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γάλλων αρμοδίων, αναφορι­κά με το ζήτημα της απόκτησης από την Ελλάδα αριθμού σύγχρο­νων γαλλικών φρεγατών τύπου FREMM (ή και άλλου τύπου), στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ελληνικού Στόλου.
fremm1708.jpg
Η «Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕ­ΡΙΑ» επικοινώνησε με αρμόδια κορυφαία πηγή, η οποία μας επι­βεβαίωσε το γεγονός της έναρξης των συνομιλιών στην Αθή­να, λέγοντας τα εξής: «Η γαλλική αντιπροσωπεία τυπικά αποτελείται από μέλη της κατασκευάστριας εταιρείας των φρεγατών FREMM, της DCNS, αλλά μέσα σε αυτήν περιλαμβάνονται τόσο στελέχη της γαλλικής Διεύθυν­σης Εξοπλισμών (DGA), όσο και στελέχη του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Από ελληνικής πλευ­ράς, τις συζητήσεις, που θα ξεκινήσουν από «μηδενική βάση», διεξάγει η αρμόδια Γενική Διεύ­θυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουρ­γείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΑΕΕ/ΥΠΕΘΑ) και θα αφορά την πρόσκτηση δύο φρεγατών τύ­που FREMM με προοπτική για άσκηση του «δικαιώματος προαίρεσης» («option») για άλλες δύο του ίδιου τύπου, τέσσερις συνολικά, ή και για τις νεότερες φρεγάτες τύπου «Belh@arra», οι οποίες «χτίζο­νται» τώρα και η κατασκευή τους δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.