Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των στελεχών που υπηρετούν σε μο­νάδες Ειδικών Επιχειρήσεων

GENyE.jpg

Απαντήσεις για τα επιδόματα επικινδυνότητας των στελεχών που υπηρετούν σε μο­νάδες Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενό­πλων Δυνάμεων έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευ­τής Χάρης Θεοχάρης.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε κατηγορηματικά για τις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ότι «δεν θίγεται το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, πλην των θεσμοθετημένων θέσεων στη Νήσο “Κ” και ορισμένων Μονάδων που έχουν υποστηρικτικό ρόλο στους Σχηματισμούς Ειδικών Δυνάμεων και σε καμία περίπτωση οι αναφερόμενες ΔΥΚ, Ζ΄ ΜΑΚ και ΕΤΑ», προσθέτοντας όμως ότι «το προσωπικό που θα υποστεί περικοπές δεν εμπλέκεται ή δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη σχεδίαση και εκτέλεση αυτών».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Καμμένος, «σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή των επιδομάτων επικινδυνότητας λαμβάνονται υπόψη αυστηρά οι επιχειρησιακές ανάγκες των Γενι­κών Επιτελείων ενώ ο εξορθολογισμός πραγματοποιήθηκε όπως προβλέπεται από τον Ν. 4472/17» και εξήγησε ότι «κα­τά την παρούσα περίοδο, με πρωτοβουλία του ΓΕΕΘΑ, τελεί υπό επιτελική επεξεργασία η τροποποίηση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέ­ρω η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».