Γιατί δε δίνονται οι προβλεπόμενες απαλλαγές στη Φρουρά της Καστοριάς ΠΟΕΣ

Screen Shot 2018-01-15 at 8.06.44 PMScreen Shot 2018-01-15 at 8.07.03 PM

Δείτε το άρθρο στη σελίδα της Π.Ο.Ε.Σ.