Το ΥΠΕΘΑ φτιάχνει δομές για ασυνόδευτα ανήλικα (ΚΥΑ)

ipetha.jpg

Τα διαπιστευτήριά τους σε μία ακόμη δύ­σκολη αποστολή, στην καθημερινό αγώ­να που δίνουν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, καλούνται να δώ­σουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των Πά­νου Καμμένου, Γιάννη Μουζάλα και Θεανώς Φωτίου, οι ΕΔ θα κατασκευάσουν, επισκευάσουν και αναμορ­φώσουν συνολικά δέκα ακίνητα σε Αθήνα, Πειραιά και Βόλο προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων, ανήλικων προσφυγόπουλων.
Πρόκειται για ακίνητα ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμμα­τείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων φο­ρέων της, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί των οποίων το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βάσει του άρθρου 97 του Ν. 4461/2017, μπορεί να προβαίνει με ίδια μέσα και προσωπικό σε αναδιαμόρφωση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού.
Το ίδιο άρθρο προβλέπει επίσης ότι το ΥΠΕΘΑ μπορεί να προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων και προ­μήθειας αγαθών, με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση και φι­λοξενία ανηλίκων που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής προστασίας, ιδίως απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων.