Ανακοίνωση ΜΤΣ για καταβολή ΒΟΕΑ

By

mts_sl_logo_600slbord.jpg

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι λόγω λήξης του οικονομικού έτους, η καταβολή των ΒΟΕΑ μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου έτους 2018.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους δικαιούχους ΒΟΕΑ μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017.

Για το ΜΤΣ
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
Γενικός Δντής
Advertisements