Προκήρυξη 46 θέσεων εξωτερικού από το ΓΕΣ δείτε αναλυτικά

By

ellinikos stratos.jpg

Στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπροσώπησης της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο, προκηρύσσονται σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Stratiotikos.gr από το ΓΕΣ 46 θέσεις εξωτερικού για κάλυψη από το έτος 2018, μετά από επιλογή κατάλληλου στρατιωτικού προσωπικού.
Γράφει ο Δημοσιογράφος Τάσος Παλαιστίδης
Η διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό θα είναι για 3 χρόνια.
Για τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιλογή:
Θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 4 ετών από τον τελευταίο επαναπατρισμό τους, λόγω προηγούμενης μετάθεσής τους διαστήματος πλέον του 1 έτους, στο εξωτερικό  ή την Κύπρο
Να μην έχουν συμπληρώσει 18 μήνες εκπαίδευσης ή μετάθεσης-απόσπασης στο εξωτερικό την τελευταία τετραετία.
Η συνολική διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό (εκπαίδευση-τοποθέτηση-μετάθεση-απόσπαση), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 6 έτη.
Ο χρόνος συμμετοχής τους σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια, εφόσον είχε συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών
Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή και να μην εκκρεμεί παραπομπή τους ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Οι Αξιωματικοί να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ’ εκλογή στον κατεχόμενο βαθμό και οι Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί να έχουν βαθμολογικές (γενική εντύπωση) επιπέδου «Λίαν Καλώς» (βαθμολογία 8) και άνω.
Θα πρέπει να είναι υγιή.
Διευκρινίζονται τα εξής:
Δύναται να συμμετάσχουν όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στη φρουρά.
Προκειμένου να μη ληφθεί υπόψη στο συνολικό χρόνο υπηρέτησης στο εξωτερικό, ο χρόνος υπηρέτησης σε Επιχείρηση Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) χωρίς την επιθυμία του στελέχους, θα πρέπει αυτή (η μη επιθυμία) να αποδεικνύεται από το ίδιο το στέλεχος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά (υπηρεσιακά έγγραφα μόνο).
Όσον αφορά τη γλωσσομάθεια των στελεχών, αυτή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από την υπηρεσία και το πτυχίο τους να είναι καταχωρημένο στο Ενιαίο Σύστημα Προσωπικού (ΕΣΕΠ). Σε περίπτωση που κατέχουν μη αναγνωρισμένα πτυχία, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ομοίως κατά αντιστοιχία με τα πτυχία γλωσσομάθειας, θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής και λοιποί τίτλοι σπουδών που κατέχουν τα στελέχη.
Τα στελέχη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο Διοίκησης στο βαθμό τους ή να δύναται να το συμπληρώσουν μετά από τον επαναπατρισμό τους.
Τα στελέχη τα οποία κρίνονται το έτος 2018 για προαγωγή, δύναται να δηλώσουν επιθυμία για τις θέσεις του βαθμού που φέρουν αλλά και αυτού για τον οποίο θα κριθούν. Τελικώς όμως, θα εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό που τελικά θα κριθούν να φέρουν. Για παράδειγμα Αξιωματικός βαθμού Τχη ο οποίος κρίνεται το 2018, δύναται να δηλώσει τις θέσεις που επιθυμεί (και πληροί τα προσόντα) βαθμού Τχη αλλά και Ανχη. Κατά το τελικό στάδιο της επιλογής, οπότε και θα έχουν συγκληθεί τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, αυτός θα εξεταστεί μόνο για τις θέσεις του βαθμού που τελικά θα έχει κριθεί να φέρει.
Να υποβληθούν κατά περίπτωση, επισυναπτόμενα μαζί με τις ατομικές αναφορές των στελεχών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Για περισσότερες λεπτομέρειες τα στελέχη θα πρέπει να απευθυνθούν στο 1ο γραφείο των μονάδων τους και να αναζητησουν την Φ.411/22/1185837/Σ.400/ 12 Νοε 2017 ΓΕΣ/Β2/1β.
ΠΗΓΗ: stratiotikos.gr
Advertisements