Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμών Μερισμάτων ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ για το 2018

Δείτε όλες τις ημερομηνίες με τις πληρωμές Μερισμάτων ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ για το 2018. Επίσης το ΜΤΣ ανακοίνωσε ότι η καταβολή μερίσματος Ιανουαρίου θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Screen Shot 2017-12-01 at 8.09.37 PM.png

Άρθρο της σελίδας enoplos.com