50% από το Fair Play gym (Ροδόπη)

Screen Shot 2017-09-21 at 9.47.48 AMScreen Shot 2017-09-21 at 9.48.01 AM